Vytvářím abstraktní fotografie již hezkou řádku let. Obdržel jsem nějaká ocenění , občas jsem byl požádán o uspořádání nějaké výstavy. Také se dostavil nějaký významný úspěch. Napíšu jen o jednom, který považuji za nejvýznamnější. Mezinárodní fotografická soutěž, pořádaná skupinou Chambre De Commerce Luxemburk . Účastníků soutěže přes 1300. Mezinárodní komise vybrala moji abstraktní fotku 

"age is  minus 2" za vítěze. Byl jsem pozván do budovy Jeana Moneta Evropské komise na slavnostní vyhlášení. Fakt dobrý pocit...... Komu by nedělala dobře gratulace od Jeho Výsosti a následníka trůnu Le Grand-Duc héritiera , a velkovévody Guillaume.....