Kontakt

Dipl.Ing.Jiří Poledníček
holoseum@email.cz
www.holoseum.cz

tel. 777 100 077
for communication in EN +420 606 038 277

 

Velkoplošné abstraktní digitální obrazy

Maximální rozměr je uveden v popisku u každé fotografie, rozměr lze při zachovánínpoměru stran příslušně zmenšit. Některé z prací lze vyjmečně na požádání  upravit i jinak . Tiskne se max 5 prací od jedné práce.  Práce je opatřena originálním podpisem autora, na zadní straně s hologramickou neodstranitelnou samolepkou pro ověření originality a dodáno s cerifikátem. Každoročně autor věnuje několik prací  na dobročinné účely, účast na výstavách…. Kontakt je uveden na těchto stránkách.  Cena je závislá na velikosti práce.